Make your own free website on Tripod.com

معبدآرتمیس درافوسوس ترکیه:

معبد آرتمیس درافوسوس یکی اززیباترین بناهای دنیای قدیم به شمار می آید.بنای مذکور با

داشتن 100 ستون مرمرین زیبا که ارتفاع هرکدام به15 مترمی رسیدیکی ازعجایب هفت

گانه عالم به حساب می آید.

معبد آرتمیس با وسعتی چند برابر آکروپلیس با از سر گذراندن فرازوفرودهای بسیار در طی

تاریخ به سال 550 میلادی برای نخستین بارطعمه حریق می گردداما بسیارزیباترومجلل تر

بازسازی میشود.این معبد برای دومین مرتبه توسط شخص بد سرشتی بنام هروستراتوس که

برای ماندگاری نامش درآن روزگار اقدام بدین کار می کند طعمه آتش می شود در نهایت پس

از بازسازی مجدد در 262 پس از میلاد بر اثر هجوم بربرها برای همیشه از صحنه روزگار

محو می شود .

بازگشت به صفحه اصلی