Make your own free website on Tripod.com

اهرام ثلاثه مصر (هرم خوفو):

هرم خوفوبزرگترین هرم در بین اهرام سه گانه وقدیمی ترین بنا در میان عجایب هفت گانه

است که در حال حاضر پابرجا می باشد.این هرم 300 متری ساخت دست بشر دنیای باستان

تا قبل از برپایی برج ایفل درسال1889 به مدت 4400 سال بلندترین بنای جهان به شمار

می آمده است.درساخت هرم خوفو از سنگ های فوق العاده حجیمی استفاده شده است. سطح

خارجی سخت وزمختی که امروزه ما از این هرم مشاهده می کنیم در حقیقت مقبره فرعونی

بنام خوفو بوده که در آن روزگار پوشیده شده از سنگ های آهکی صیقل داده شده زیبای بوده

است .با سرقت سنگهای با ارزش هرم خوفو توسط فرمانروایان بعدی رفته رفته تا 5 درصد

از ارتفاع هرم کاسته می شود و به ارتفاع  کنونی آن یعنی  138 متر می رسد . هرم  خوفو

دارای سه اتاق دفن اجساد بوده اتاق تحتانی محل دفن فرعون اتاق میانی محل دفن ملکه و اتاق

فوقانی جهت گمراهی دزدان و حفظ اشیاء گرانبهای هرم بوده است.

بازگشت به صفحه اصلی